Les 1 van module 1 Lean basis

n

Top dat jij je wil verdiepen in Lean!

n

Misschien weet je er al iets van of misschien is alles nog nieuw voor je.

n

Geen probleem, we beginnen met de basis. We vertellen waar Lean vandaag komt (en de naam komt in ieder geval niet uit Japan!).

n

We gaan in deze eerste les in op een klein beetje historie en wat achtergrond van Lean.

n

Was het duidelijk?

n

Heb je al zin om in het vervolg?

n

u00a0

n

Weet dat je altijd een mail kan sturen naar docent@coimbee.com.

n

Succes.

Dit zijn de materialen die bij de les horen

Je kan ze downloaden

Boek "Starten met Lean"

Sheets "Lean basis deel 1"