Lean basis module 2

n

Top dat jij je wil verdiepen in Lean!

n

u00a0

n

Je weet nu wat de historie is van Lean.

n

u00a0

n

We hebben het huis behandeld en je weet wat in het dak staat. Toch?u00a0

n

u00a0

n

De 5 principes van Lean die we kort hebben besproken zijn

n

1. Value (weet wat de klant wil/verwacht/eist)

n

2. Value Stream (het proces)

n

3. Flow

n

4. Pull

n

5. Perfection

n

u00a0

n

We gaan nu in op de 8 soorten verspillingen en nog meer interessante zaken om het werk makkelijker, veiliger, sneller en leuker te maken.

n

Succes.

n