Lean basis module 1

n

Top dat jij je wil verdiepen in Lean!

n

Misschien weet je er al iets van of misschien is alles nog nieuw voor je.

n

Geen probleem, we beginnen met de basis. We vertellen waar Lean vandaag komt (en de naam komt in ieder geval niet uit Japan!).

n

We gaan in deze eerste les in op een klein beetje historie en wat achtergrond van Lean.

n