Lean leren

Waarom zou je Lean moeten leren

Lean is een filosofie die gericht is op het creëren van meer waarde voor klanten. Het is een benadering van het beheren van een organisatie die de nadruk legt op het elimineren van verspilling – dat wil zeggen, activiteiten die geen waarde toevoegen voor de klant.

Geschiedenis van Lean

De oorsprong van Lean ligt bij de Japanse autofabrikant Toyota in de vroege 20e eeuw. Toyota ontwikkelde het Toyota Production System (TPS) als alternatief voor massaproductie. Het systeem was gericht op het elimineren van verspilling in processen, wat verwijst naar activiteiten die geen waarde toevoegen voor de organisatie of klant, zoals onnodige voorraden of wachttijden. Na de implementatie van TPS ontdekte Toyota dat het leidde tot een toename van werknemerstevredenheid en een vermindering van fouten in het productieproces. Dr. James P. Womack hernoemde TPS later als Lean vanwege de effectiviteit ervan.

Waarom Lean gebruiken?

Organisaties gebruiken Lean om verschillende redenen. Het helpt bij het verminderen van kosten door het elimineren van verspilling, het verbeteren van processen en het verhogen van de efficiëntie. Lean-principes stellen bedrijven in staat om hun productieprocessen te stroomlijnen, waardoor ze sneller en met minder fouten kunnen produceren. Dit leidt tot betere cashflow, grotere winstmarges en verhoogde inkomsten.

Waarom Lean leren?

Het leren van Lean-principes is essentieel voor iedereen die betrokken is bij productie of bedrijfsvoering. Het stelt individuen in staat om kritisch te kijken naar processen en te identificeren waar verbeteringen mogelijk zijn. Door Lean te leren, kan men bijdragen aan het creëren van een cultuur van continue verbetering en innovatie binnen een organisatie. Voor jouw persoonlijke ontwikkeling is het leren van Lean ook interessant, want steeds meer organisaties vragen om deze kennis en ervaring.

Wat maakt Lean moeilijk?

Het moeilijke aan Lean is dat het een cultuurverandering vereist. Het gaat niet alleen om het veranderen van processen, maar ook om het veranderen van de manier waarop mensen denken en werken. Goed Lean-leiderschap is essentieel voor een succesvolle implementatie. Kenmerken van effectief Lean-leiderschap zijn actief luisteren, het stimuleren van positieve reacties op nieuwe initiatieven, het delegeren van taken, positieve feedback geven en niet-hiërarchisch beslissingen nemen.

De 5 Lean principes

  1. Waarde: Begrijp wat de klant waardeert en focus daarop.
  2. Waardeketen: Identificeer alle stappen in het proces en elimineer verspilling.
  3. Flow: Zorg ervoor dat de waardecreërende stappen soepel en zonder onderbrekingen verlopen.
  4. Pull: Produceer alleen wat de klant vraagt en wanneer hij het vraagt.
  5. Perfectie: Streef naar continue verbetering in alle processen.

Conclusie

Lean is meer dan een set tools; het is een filosofie die, wanneer correct toegepast, kan leiden tot diepgaande veranderingen in een organisatie. Het vereist toewijding en een bereidheid om bestaande processen te heroverwegen. De beloningen zijn echter aanzienlijk: een efficiëntere operatie, tevreden klanten en een robuuste bottom line.